Elbob er finansieret via reklamelinks - Læs disclaimer

Grøn Energi | Sol- og Vindenergi lige nu

Kristian Ole Rørbye

Af Kristian Ole Rørbye

Opdateret:

Grøn energi er en energiform, der genereres fra naturlige ressourcer som sollys, vind eller vand. Den stammer ofte fra vedvarende energikilder og kendetegnes ved sin minimale påvirkning af det naturlige miljø, idet den produceres på en måde, der ikke skader.

I modsætning til traditionelle fossile brændstoffer frigiver grøn energi ikke drivhusgasser, som bidrager til global opvarmning. Almindelige kilder til grøn energi inkluderer vind, geotermisk energi, vandkraft og solenergi.

Sol- og vindmøllestrøm lige nu

Her ser du de nyeste realtidsdata for sol- og vindenergi i Danmark, indsamlet via Energidataservices’ API. Vi har samlet energiproduktionsdata for både DK1 og DK2 regionerne, for at give et samlet overblik over landets vedvarende energioutput.

Energi Data Visning
Total Vindenergi i Danmark Lige nu:
Indlæser...
Total Solenergi i Danmark Lige nu:
Indlæser...
Sidst opdateret: Indlæser...

Kilde: Energidataservice.dk

Grøn energi i Danmark

Danmarks grønne energilandskab er allerede godt på vej mod landets ambitiøse mål for 2050, hvilket er at være uafhængig af fossile brændstoffer.

I 2022 satte Danmark en rekord i produktion af elektricitet fra vindmøller og solceller, hvor disse kilder stod for 59,3% af det samlede danske elforbrug, en betydelig stigning fra 47,4% i 2021​. Solenergiens bidrag oplevede det største spring fra 3,6% i 2021 til 6,2% i 2022, primært på grund af tilføjelsen af betydelig ny solkapacitet​.

Vindenergi steg også markant, fra 43,7% i 2021 til 53,2% i 2022, delvist drevet af havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, som havde sit første fulde produktionsår, og et generelt bedre vindår end året før​.

Kilde: Energinet via Ritzau.dk

Vindenergi

Danmark er en verdensførende nation inden for vindenergi, og dette afspejles i det danske elforbrug, hvor 59,3% i 2022 stammede fra vindkraft. Vi har en række vindmølleparker i Danmark, og blandt de mest bemærkelsesværdige er Horns Rev 3 i Vesterhavet.

Denne park består af 49 havmøller og har en samlet kapacitet på 407 MW, hvilket gør den til den største i Danmark. Derudover er der havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, som havde sit første fulde produktionsår. Denne imponerende kapacitet er et klart vidnesbyrd om Danmarks forpligtelse til at udnytte vindressourcerne til at skabe ren energi.

Bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse udgjorde 16% af Danmarks elektricitetsforbrug i 2022. Biomasse, som omfatter organisk materiale, såsom træ og landbrugsaffald, bruges til at producere elektricitet, varme eller biobrændstof. I Danmark bidrager anvendelsen af biomasse til en mere bæredygtig energiproduktion, idet den understøtter en cirkulær økonomi og reducerer landets afhængighed af importerede fossile brændstoffer.

Solenergi

Selvom solenergi udgjorde en mindre andel på 6,2% af det samlede elforbrug i 2022, er det en hurtigt voksende energikilde i Danmark. Solenergi er en ren, vedvarende energikilde, som kan udnyttes gennem solceller og solvarmeanlæg. Investeringer i solenergiteknologi og støtte til udbredelse af solcelleanlæg afspejler Danmarks engagement i at diversificere sine grønne energikilder og fremme energiuafhængighed.

Grønne tiltag i hjemmet

Grønne tiltag til hjemmet

I takt med at fokus på bæredygtighed og grøn energi vokser, bliver grønne tiltag i hjemmet stadig mere populære og tilgængelige for husejere. Disse tiltag er ikke blot med til at reducere husholdningernes energiforbrug og øge energieffektiviteten, men også til at mindske det samlede CO2-aftryk.

Ved at implementere løsninger som solceller, varmepumper, forbedret isolering og jordvarme kan husejere bidrage betydeligt til en mere bæredygtig fremtid. Disse teknologier gør det muligt for den enkelte at udnytte vedvarende energikilder, hvilket er i tråd med Danmarks overordnede målsætning om energiuafhængighed og en grønnere profil.

Solceller og solfangere

Solceller og solfangere er to af de mest effektive måder, hvorpå enkeltpersoner kan bidrage til overgangen til grøn energi i hjemmet. Solceller omdanner solens lys direkte til elektricitet ved hjælp af halvledermaterialer, som kan bruges til at drive et hjem eller sende strøm tilbage til elnettet. Med Danmarks tiltagende investeringer i grøn energi, er solceller en stadig mere økonomisk fordelagtig løsning for husejere, der ønsker at mindske deres energiregning og miljøpåvirkning.

Solfangere derimod bruger solens varme til at opvarme vand eller luft til brug i opvarmningssystemer, hvilket er en særligt energieffektiv løsning i kombination med god isolering. Disse systemer kan signifikant reducere behovet for traditionel opvarmning, som ofte er baseret på fossile brændstoffer. Ved at integrere solfangere og solceller i hjemmet, kan man ikke alene spare penge på længere sigt, men også spille en aktiv rolle i Danmarks energiomstilling.

Varmepumper

Varmepumper er en revolutionerende teknologi, der kan spille en nøglerolle i grønne tiltag for hjemmet. De fungerer ved at overføre varme fra et sted til et andet ved hjælp af en kompressor og et cirkulerende væske- eller gasformigt kølemiddel. Dette tillader varmepumper at udnytte lavgradig varme fra luften, jorden eller vandet og omdanne den til højgradig varme til boligopvarmning eller varmt vand.

I Danmark, hvor klimaet kan være køligt, er varmepumper særligt fordelagtige, da de kan levere energieffektiv opvarmning selv under kolde vejrforhold. De er en fremragende erstatning for traditionelle varmesystemer, der bruger fossile brændstoffer, og når de drives med grøn strøm fra for eksempel vindmøller, er de næsten CO2-neutrale i drift. Implementering af varmepumper i danske hjem kan derfor være en betydelig faktor i at nå landets energi- og klimamål, hvorfor det også er muligt at få tilskud til disse.

Tilskud til varmepumper

Skrotningsordningen er et initiativ under Energiaftalen 2018, som blev fremskyndet til 2020 for at støtte den grønne omstilling i henhold til Klimaaftalen for Energi og industri mv. Formålet med ordningen er at gøre det lettere og mere tilgængeligt for husejere at overgå til grønne varmepumpe løsninger.

Via denne ordning kan energitjenesteleverandører tilbyde varmepumper på et abonnementslignende grundlag, hvor de står for installation, drift og vedligeholdelse, mens forbrugeren betaler et abonnementsgebyr samt for den varme, der leveres.

Denne model frigør husejeren for den store initiale investering og giver samtidig adgang til servicefordele. Tilskuddet til varmepumper på abonnement søges af udbyderen, ikke af forbrugeren.

Ansøgningsprocessen for tilskud åbnede den 1. oktober 2020, og interesserede energitjenesteleverandører skulle først gennem en prækvalifikation hos Energistyrelsen for at sikre, at de har det fornødne forretningsmæssige setup og den nødvendige kapital til at udbyde service.

Du finder energistyrelsens vejledning til ansøgning om tilskud her.

Isolering

Effektiv isolering er grundstenen i energieffektivitet i hjemmet. Den hjælper med at holde varmen inde om vinteren og ude om sommeren, hvilket reducerer behovet for opvarmning og køling. I Danmark, hvor energieffektivitet er højt prioriteret, kan opgradering af et hjemmets isolering have stor betydning for både energiforbruget og komforten.

Isoleringsmaterialer som glasuld, stenuld eller nyere øko-venlige alternativer kan anvendes i vægge, lofter, gulve og tag for at minimere varmetab. En velisoleret bolig kræver mindre energi til opvarmning, hvilket fører til lavere energiregninger og en reduktion i forbruget af fossile brændstoffer. Dette er ikke kun økonomisk fordelagtigt for husejerne, men understøtter også Danmarks målsætninger om bæredygtighed og reducering af drivhusgasser.

Jordvarme

Jordvarme, også kendt som geotermisk energi, er en stabil og pålidelig grøn energikilde til hjemmet, der udnytter varmen fra jordens undergrund. Systemet fungerer ved at pumpe en væske gennem rør, som er nedgravet i jorden; væsken absorberer den naturlige varme og fører den tilbage til huset, hvor den kan bruges til rumopvarmning eller opvarmning af vand.

Med vores tempererede klima, er jordvarme særligt effektiv, fordi jordtemperaturen er relativt konstant året rundt, hvilket sikrer en kontinuerlig energiforsyning. Dette gør det til et attraktivt alternativ til traditionelle opvarmningsmetoder. Jordvarmesystemer kræver en initial investering, men på lang sigt er de yderst økonomiske, da de reducerer afhængigheden af eksterne energikilder og sænker energiomkostningerne.

Fordele ved at skifte til grønne løsnigner

At skifte til grønne løsninger i hjemmet medfører en række fordele, både for den enkelte husstand og for samfundet som helhed. For det første bidrager det til at nedbringe de samlede energiudgifter over tid, da vedvarende energikilder som sol og vind er gratis, når først investeringen er foretaget. For det andet er det en mere bæredygtig måde at leve på, der reducerer husstandens kulstofaftryk og understøtter global klimaindsats.

Da regeringen støtter overgangen til vedvarende energi, kan husejere ofte drage fordel af incitamenter som skatterabatter eller tilskud til at installere grønne energiløsninger. Dette støtter landets mål om fuld uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050. Derudover bidrager en øget brug af grønne løsninger til energisikkerheden ved at mindske afhængigheden af ustabile energimarkeder og prisvolatilitet forbundet med fossile brændstoffer.

Endelig forbedrer grønne løsninger ofte boligens samlede værdi og attraktivitet. Et energieffektivt hjem med moderne grønne løsninger er ikke kun godt for miljøet og økonomien, men kan også være en salgsfordel, hvis huset senere skal sælges.

Ofte stillede spørgsmål

Grøn energi refererer til energi, der er produceret fra naturlige kilder som sol, vind og vand, som har minimal indvirkning på miljøet og ikke udsender drivhusgasser.

De mest almindelige typer grøn energi inkluderer solenergi, vindenergi, vandkraft (hydroenergi), bæredygtig biomasse og geotermisk energi.

Tidligere var grøn energi ofte dyrere, men priserne er faldet markant på grund af teknologiske fremskridt og øget produktion. I nogle tilfælde kan grøn energi nu være konkurrencedygtig med eller endda billigere end fossile brændstoffer.

Se dagens elpriser her.

Grøn energi er god for miljøet, da den reducerer udslippet af drivhusgasser og andre forurenende stoffer. Den hjælper også med at bekæmpe klimaforandringer, forbedrer luftkvaliteten og fremmer energisikkerheden ved at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Gnm. bedømmelse 5 / 5. Stjerner: 3

Ingen bedømmelser endnu